Driv Eiendomsforvaltning er Miljøfyrtårnsertifisert!

Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt et viktig steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Vi skal bidra til at kunder og leverandører tar bevisste valg innenfor klima, miljø og arbeidsmiljø, og at eiendommer under forvalting i Driv har en tydelig strategi og målsetning innenfor disse områdene!