Eiendomsforvaltning

Er eiendommens kvaliteter og muligheter utnyttet best mulig?

Økt verdi, bedre trivsel og lavere kostnader 

God eiendomsforvaltning handler både om den daglige driften og å se mulighetene for utvikling, slik at verdiene i eiendommen ivaretas på beste måte både for dagens bruk og fremtidens forventninger. En god forvaltningsplan ivaretar og optimaliserer verdien på din eiendom og foreslår investeringer og vedlikehold som øker trivsel og kutter kostnader.

Få mer ut av din eiendom

Ikon - sparegris

Økt verdi

Vi hjelper deg med å utnytte eiendommens fulle potensiale og øke verdien gjennom strategisk forvaltning og smarte investeringer.

Ikon -

Effektiv drift

Vi sørger for profesjonell drift og vedlikehold av eiendommen din, noe som reduserer kostnader og sikrer lang levetid.

Ikon - hus med smilefjes

Trivsel og tilfredshet

Vi legger stor vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og en positiv brukeropplevelse.

Bærekraft i fokus

Vi tar bærekraft på alvor og er Miljøfyrtårn sertifisert virksomhet. Gjennom den eksterne verifiseringen av vårt miljøstyringssystem har vi dokumentert at vår virksomhet oppfyller både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp, arbeidsmiljø og HMS.

Vi bistår deg blant annet med:

Våre eiendomsforvaltere bistår deg blant annet med:

  • Prosjektledelse og byggelederfunksjon ved ombygginger

  • Energioppfølging

  • Vedlikeholdsplanlegging

  • Administrering av felleskostnader

  • Leietakeradministrasjon

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Vi hjelper deg gjerne med å finne den beste løsningen for din eiendom.

Kontakt oss