Ellingsrudhjemmet fasade

Ellingsrudhjemmet

Drift og vedlikehold av Ellingsrudhjemmet. Formålsbygg på 13.500 kvm.