Granstangen skole og område sett fra luften

Granstangen skole

Forvaltning og drift av Granstangen Ungdomskole. Formålsbygg, 6100 kvm. 

Kontaktinfo: Tom Blestrud (tom.blestrud@drivforvaltning.no)